Erik Frandsen

Forskellige inspirationskilder bidrager til Eriks musik.

Naturlig passion for musikken skabtes allerede med opvæksten i et hjem med klassisk musik og en mor som aktiv organisk.

Gennem mange års træning og studier af Bruce Lee's kampmetode og filosofier blev fokus sat på vigtigheden af det åbne sind: “At være som vand, hvor man tilpasser sig nuet og undlader reaktion i fastlåste mønstre”. Det visualiserede vand er et virkemiddel der bevæger kroppen med flydende energi, så den tager form efter modstanderens bevægelse.

Eller efter medspillerens bevægelse. Som i kampsport således også ved kollektiv improvisation i et nutidigt, gyldigt tonesprog: Lydhørhed, forudseenhed og skarp reaktion er nødvendige betingelser for ideelt samspil.

Såvel Eriks kampsport som hans musik dyrkes på højt niveau. Han har bl.a. vundet sølv ved de landsdækkende DAI mesterskaber i karate og vundet Fynske Mesterskaber. Og med DI' demonstrerer han sit uomtvistelige musiktalent til fulde.

Hos Erik eksisterer en symbiose mellem musik, kampsport og pædagogisk virksomhed. Han siger selv herom:

“I mit daglige arbejde med børn bliver jeg meget inspireret af børns leg og evne til at leve og opleve i nuet. Børn internaliserer omverdenens værdier og omformer dem i legen. Her ser jeg mange paralleller til improviseret musik, hvor stilen skabes af situationens gnist. Min spillende situation er en tilstand, hvor jeg internaliserer og omformer i dialog med de deltagende musikere.
Meget af tiden spiller jeg på noget der ligger implicit under musikken, et underforstået metrum, et udsagn. En stemme, hvis tale bliver oversat og lytteren inviteres med til oplevelsen af talens budskab.
Legen findes i det søgende. Og i det brydende, før rytmen bliver for fastlåst, skematisk og forudsigelig.
Undertiden afstedkommer referatet et bombardement af uforudsigelige gloser, ligesom ved hektisk swingende jazz og ikke ulig princippet i kamp, hvor man skal bryde sin modstanders timing. Nyhed meddeles, udvikling indledes.
Improviseret musik er for mig en interaktiv kunst og en invitation til at lege med.”

Erik arbejder for tiden bl.a. sammen med Oliver Prehn med et pædagogisk projekt omkring jazzens improvisation og harmonik:
www.newjazz.dk

Samarbejdet mellem Erik Frandsen og Tom Prehn fortsætter med fortolkningen af middelaldervisen L'homme armé, 2016:
L'HOMME ARMÉ II

Karina Møller